OverzichtNieuwsKerkenraadDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

Kerkenraad

DE PROTESTANTSE GEMEENTE DELDEN

De ongeveer 1600 gemeenteleden wonen verspreid over Stad en Ambt Delden, waaronder de (RK) kerkdorpen Bentelo en Hengevelde, en de buurtschappen Azelo, Deldeneresch, Deldenerbroek, Wiene en Zeldam, en in de gemeente Hengelo de buurtschappen Oele, Beckum en een stukje Woolde. De protestantse Gemeente beslaat een oppervlak van ongeveer 400 km². Delden kende tot nog niet zo lang geleden een "Oudste predikantsplaats" (sedert 1602) en een "Jongste predikantsplaats" (sedert 1760). Op basis van de huidige omvang van de gemeente is er 1 predikantsplaats.

KERKENRAAD
De kerkenraad bestaat 6 ouderlingen (wijkouderlingen en ouderlingen met een bijzondere opdracht), 7 diakenen, 2 ouderling-kerkrentmeesters. 
Er zijn enkele vacatures binnen de kerkenraad.

Contact:
Scriba: Bart Methorst, 074 3763625, p/a Kerkstraat 6, 7491 BL Delden

DIAKONIE
De bankrekening van de diaconie: NL08RABO0313306613 bij de Rabobank te Delden.

PASTORAAT
Wijkouderlingen, wijkcontactpersonen en contactpersonen:
In de hele gemeente verlenen ongeveer 85 contactpersonen belangrijke hulpdiensten. Zij verzorgen o.a. de activiteiten van de Actie Kerkbalans in januari, maar hun voornaamste taak is om de "voelhorens" van de gemeente te zijn. Zo nodigen zij u uit voor een groot/kleinhuisbezoek en brengen u een eerste bezoek ter kennismaking en informatie. Zij houden de predikanten zo mogelijk op de hoogte van allerlei belangrijke gebeurtenissen, maar ook uw eigen medewerking in dezen wordt ten zeerste op prijs gesteld. Aarzelt u niet de predikant te bellen.