OverzichtNieuwsKerkenraadDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuws

Avondmaal 3 juni 2018 

Omdat de avondmaalsdienst op 6 mei in verband met de bevestiging van Tineke Lantink als diaken niet doorging, is de avondmaalsviering verplaats naar 3 juni. Ds Janneke Bekhof gaat dan voor.

Geplaatst op zondag 20 mei 2018

Startzondag 2018 

Op 2 september houden we voor gemeenteleden weer een Startzondag. Na de dienst wordt er een totaal programma aangeboden voor elk wat wils. De dag wordt afgesloten met een BBQ. Er moet wel veel georganiseerd worden. Wij zoeken daarom verschillende mensen die mee willen denken en mee willen werken. 

Geplaatst op zondag 20 mei 2018

Begeleidingscommissie ds Juijn 

Ten einde het inwerkproces van ds Juijn gwoed te laten verlopen heeft de kerkenraad een begeleidingscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit twee personen, te weten Martha Mulder en Tineke Lantink. Deze commissie zal het eerste jaar dat ds Juijn in Delden werkzaam is regelmatig met hem samenkomen om de zaken waar hij tegenaan loopt in alle vertrouwelijkheid te bespreken. De commissie werkt zonder last of ruggespraak en is geen verantwoording schuldig aan de kerkenraad. In de kerkenraadsvergadering van 14 mei jl. hebben de leden van de commissie een geheimhoudingsverklaring afgelegd.

Geplaatst op vrijdag 18 mei 2018

| 1 | 2 | 3 | | » Direct naar: