OverzichtNieuwsKerkenraadBeleidsplancommissieDiaconieKerkrentmeestersKerkelijk BureauKerkennieuwsAdres

Het nieuws

Lezing Paul van Geest 15 februari 2016

Op maandag 15 februari om 19.30 uur zal de bekende theoloog Prof. dr. Paul van Geest in de Oude Blasius, aan het Kerkplein 3 te Delden, een lezing geven over de heilige Francisus en Paus Franc...

» Lees meer

Concert bij Kaarslicht 27 februari 2016

Het Oost-Nederlands Kamerkoor onder leiding van Rob Vermeulen brengt op zaterdag 27 februari, aanvang 19.30 uur in de Oude Blasius werken van Sergej Rachmaninoff, Sergej Taneyev en de mis voor 2 vi...

» Lees meer

Boekenmarkt 12/13 maart 2016

Ja, het is bijna weer zover: de 24e Boekenmarkt van de Stichting Vrienden van De Oude Kerk Delden komt eraan! Twee dagen lang kunt u in De Voorhof, Kerkstraat 6 te Delden, tussen 11.00 uur en 16.00...

» Lees meer

Welkom

Welkom op het PKN-deel van onze gezamenlijke website. 
Bovenin (Home, Kerkdiensten, Activiteiten, Gebouw, Oecumene en Muziek) ziet u de hoofdthema's. 
Als u op één van deze woorden klikt, verschijnt er in de rode balk een tweede menu, waar de fijnstemming van uw keuze kan plaatsvinden.
Wij hopen dat u met deze nieuwe opzet nóg beter uw informatie kunt vinden. Mocht u problemen ondervinden, of iets missen:
als laatste op de hoofdbalk bovenin ziet u: Contact. Hiermee kunt u een mail sturen aan de PKN-webbeheerder.

BLASIUS
Op 3 februari gedenkt de Roomskatholieke kerk te Delden de Heilige Blasius, patroonheilige van twee RK-kerken uit de Heilige Geest parochie en van de PKN-Gemeente te Delden. Traditiegetrouw kan op deze feestdag de Blasiuszegen worden gegeven. Een zegen tegen aandoeningen aan de keel.

KERKDIENSTEN - DAGEN EN TIJDEN
Alle kerkdiensten die gehouden worden, vindt u terug onder KERKENNIEUWS (Klik hier), waar u het meest recent verschenen nummer van ons kerkblad kunt downloaden. De diensten staan op pagina 2.

RK Blasiuskerk (Nieuwe Blasius)
Wilt u naar het RK-deel van de website? Klik hier! Verder staat helemaal onderaan elke pagina KIES EEN KERK. Als u daarop klikt, wordt u naar onze gezamenlijke beginpagina geleid, waarna u gewoon de linker kerk aanklikt.

 

Om over na te denken

Naamdag van de Heilige Blasius

Op 3 februari is het de naamdag van de Heilige Blasius, patroon van Delden.
’s Avonds om 18.30 uur is er een gezongen eucharistieviering in de Nieuwe
Blasiuskerk in Delden. Na de eucharistieviering volgt de Blasiuszegen.
Alle parochianen van de Heilige Geest parochie zijn van harte uitgenodigd.

Waarom de Heilige Blasius patroon van Delden is: de vroegste
geschiedenis

Rond het jaar 1000 zien we dat een zekere Meinwerk, Bisschop van
Paderborn, Delden beschouwt als behorend tot zijn Bisdom. Dit kon
gemakkelijk omdat in die tijd de Bisschoppen ook wereldlijke gezags-
dragers waren, die door schenkingen of erfenissen bepaalde gebieds-
delen in bezit kregen. Zo kreeg Meinwerk zeggenschap over Delden
en omstreken. Bij een bezoek aan Rome in 1013 kreeg Meinwerk van
Paus Benedictus VIII relikwieen mee van de H. Blasius die in Rome
was begraven nadat hij in Armenie door de Romeinen was gedood
(overgang 3/4de eeuw).

Mogelijk kan uit het feit, dat de Deldense kerk (de huidige Oude Blasius)
ook aan deze heilige werd gewijd, de conclusie worden getrokken, dat
Paderborn, sterk geinteresseerd in Delden, de hand heeft gehad in de
stichting van de kerk. Andere stichters zijn niet aanwijsbaar. 

3 februari: Blasiusdag